Hình thức thanh toán

Qui định chuyển khoản

+ Khách hàng đặt hàng trên trang konica.vn

+ Kiểm tra đơn hàng trong email của quí khách.

+ Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Thiết bị máy văn phòng Vũ Gia

+ Thông báo cho nhân viên Thiết bị máy văn phòng Vũ Gia

+ Sau khi nhận được tiền nhân viên chúng tôi sẽ gọi lại để xác nhận đơn hàng

+ Chuyển hàng theo yêu cầu của quí khách

Thông tin chuyển khoản:

Khi Mua Hàng Tại Thiết bị máy văn phòng Vũ Gia
Công Ty Cổ phần TC Group Việt Nam
Ngân hàng: Kỹ Thương Việt Nam
số tk: 19026749747013
CN Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Misys gains new live site for FusionCapital in Vietnam, at ...