Nâng cao chuyển đổi số y tế gắn liền với lợi ích thiết thực của thầy thuốc và người dân

Nâng cao chuyển đổi số y tế gắn liền với lợi ích thiết thực của thầy thuốc và người dân

Nâng cao chuyển đổi số y tế gắn liền với lợi ích thiết thực của thầy thuốc và người dân Nơi nào lãnh đạo quan tâm, nơi đó công nghệ thông tin sẽ phát triển hơn, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, giảm thời gian chờ đợi, giảm sai sót, nhầm lẫn, tăng cường tính...
Những xu hướng chuyển đổi số HÀNG ĐẦU trong năm 2022

Những xu hướng chuyển đổi số HÀNG ĐẦU trong năm 2022

Chuyển đổi số là một hành trình liên tục đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp phải liên tục thích ứng và phát triển để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một tổ chức, doanh nghiệp hoạt động,...
Nhận thức về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và toàn dân không ngừng được nâng cao

Nhận thức về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và toàn dân không ngừng được nâng cao

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành chương trình hay chiến lược về Chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng phê duyệt ngày 03/6/2020, công cuộc chuyển...