Với vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính sẽ là một trong những yếu tố then chốt cho chuyển đổi số nói chung và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác nói riêng.

Phấn đấu thiết lập hệ thống tài chính số hóa hoàn toàn

Theo ông Nguyễn Đại Trí, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), với vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính sẽ là một trong những yếu tố then chốt cho chuyển đổi số nói chung và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực khác nói riêng.

Tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo đó, mục tiêu trong giai đoạn 2021 – 2025 xây dựng tài chính điện tử, tài chính số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở, hệ sinh thái tài chính số đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin toàn diện.

Hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính.

Tới năm 2030, phấn đấu thiết lập hệ thống tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh với 4 lĩnh vực trọng tâm chính quản lý thuế chặt chẽ, tránh trục lợi thuế và cung cấp tiện ích tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; hải quan thông minh; kho bạc số 3 “không” (không khách hàng giao dịch, không tiền mặt, không giấy tờ); chuyển đổi số mạnh mẽ thị trường chứng khoán.

Thời gian qua, toàn ngành Tài chính đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực. Nhờ đó, đã mang lại hiệu quả cho toàn xã hội khi góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục thuế, hải quan, giảm thiểu giấy tờ, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2020 và 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố cũng cho thấy, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí thứ nhất hai năm liên tiếp trong các bộ ngành cung cấp dịch vụ công về mức độ chuyển đổi số. Với kết quả này, ngành Tài chính đang tiên phong, chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi số.“Định hướng mở để người dân và doanh nghiệp, các tổ chức tham gia hoạt động tài chính, tương tác để tăng cường tính minh bạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng tạo các giá trị cho xã hội. Bộ Tài chính cung cấp dữ liệu mở để phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số xã hội số đối với lĩnh vực tài chính, kết nối cung cấp dữ liệu để người dân chỉ phải khai báo cung cấp dữ liệu một lần cho các cơ quan tài chính và các đơn vị cung cấp dịch vụ công thiết yếu”, ông Nguyễn Việt Hà, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính cho biết.

Đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong tổ chức, vận hành, quản lý và thực hiện

Phát biểu tại Hội thảo, TS.Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được trong chuyển đổi số ngành Tài chính. Theo TS.Nguyễn Đức Hiển, cho đến nay, việc triển khai chuyển đổi số, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư của ngành Tài chính đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Bộ Tài chính cũng là một trong những bộ ngành đầu tiên ban hành các văn bản định hướng nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số.

“Trong nhiều năm liên tiếp, Bộ Tài chính luôn dẫn đầu trong xếp hạng về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (chỉ số ICT Index). Về xếp hạng theo chỉ số đánh giá chuyển đổi số DTI, năm 2021, Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu trong số các bộ, ngành. Các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc luôn tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số với các kết quả ấn tượng”, TS.Nguyễn Đức Hiển cho biết.

Theo các chuyên gia, kết quả này cho thấy, ngành Tài chính đang tiên phong, chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi số. Để tiếp tục duy trì các thành tích đạt được và thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cần đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong tổ chức, vận hành, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ trên môi trường số để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ, góp phần giảm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mang lại sự hài lòng của người dân, giúp người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của Bộ Tài chính để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận xã hội.

Liên quan đến vấn đề đột phá chuyển đổi số trong Chiến lược Tài chính đến năm 2030, TS.Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cho biết, Chiến lược Tài chính đến năm 2030 đặt ra mục tiêu tổng quát là “xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia”.

Để thực hiện các mục tiêu đặt ra, Chiến lược Tài chính đến năm 2030 đã đưa ra 3 đột phá về nâng cao chất lượng thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nền tảng tài chính số; khơi thông và phát huy tiềm lực tài chính.

Trong đó, đột phá chuyển đổi số đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công nghệ số có tác động ngày càng lớn hơn vào các hoạt động kinh tế – xã hội. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, triển khai tài chính số và hướng tới tài chính số có vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu Chiến lược là xây dựng nền tài chính hiện đại, hiệu quả.

Chuyển đổi số cũng cụ thể hóa các chủ trương, mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội trong lĩnh vực Tài chính. Đối với đột phá chuyển đổi số, Chiến lược Tài chính đồng thời cũng đưa ra nhóm giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập nền tảng tài chính số; cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước./.

Rate this post