Đặc điểm, kích thước giấy A0 – A1 – A2 – A3…-B5

Đặc điểm, kích thước giấy A0 – A1 – A2 – A3…-B5

Kích thước của khổ giấy A Kích thước của các khổ giấy A, như được xác định theo tiêu chuẩn ISO 216, được đưa ra trong bảng bên dưới sơ đồ theo cả milimet và inch (có thể lấy số đo cm bằng cách chia giá trị mm cho 10). Biểu đồ kích thước giấy khổ A, bên dưới bên trái,...