Nâng cao chuyển đổi số y tế gắn liền với lợi ích thiết thực của thầy thuốc và người dân

Nâng cao chuyển đổi số y tế gắn liền với lợi ích thiết thực của thầy thuốc và người dân

Nâng cao chuyển đổi số y tế gắn liền với lợi ích thiết thực của thầy thuốc và người dân Nơi nào lãnh đạo quan tâm, nơi đó công nghệ thông tin sẽ phát triển hơn, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, giảm thời gian chờ đợi, giảm sai sót, nhầm lẫn, tăng cường tính...
Những xu hướng chuyển đổi số HÀNG ĐẦU trong năm 2022

Những xu hướng chuyển đổi số HÀNG ĐẦU trong năm 2022

Chuyển đổi số là một hành trình liên tục đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp phải liên tục thích ứng và phát triển để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà một tổ chức, doanh nghiệp hoạt động,...